estetik burun öncesi ve sonrası

Burun Estetiği Öncesi Dikkat Etmek Gereken Noktalar

Burun estetiği operasyonundan önce burun içi ve dışının detaylı muayenesi ve analizi, 6 farklı planda dijital fotoğraflaması, burun içinde herhangi bir hastalık tespiti halinde burunun tomografik incelemesi gereklidir. Öncelikle hastanın burnunun nerelerinden hoşlanmadığı, mutsuz olduğu sorulmalı, hastanın bu alanları kendisinin göstermesi istenmelidir. Ayna karşısında veya bilgisayar programı eşliğinde dijital fotoğraflar üzerinden hastaya burunda madde madde hangi alanlarda değişiklikler yapılacağı anlatılmalıdır. Çoğunlukla hastanın kendi anlatımın ötesinde düzeltilmesi dokunulması gerekli olan farklı alanları da bulup göstermekteyim. Bu esnada karşılıklı diyalog çok önemlidir. Gerçek dışı bir beklentinin doğmamasına dikkat edilmelidir. Her hastaya göre farklı bir burun söz konusudur. Hekimin yapabilecekleri elimizdeki malzeme ile doğru orantılıdır. Her hastaya aynı burun söz konusu olamaz. Bir terzi gibi titizlikle yeni burun dizayn edilmeli ve dikilmelidir. Burun şekil bozuklukları 5 basamakta incelenir; çok kötü, kötü, orta, iyi ve mükemmel. Çok kötü bir burun 5 basamak birden seviye atlatılamaz. En iyi olasılıkla 2 basamak atlatmak olanaklıdır. Ancak orta derecede kötü bir burun da mükemmel bir hale getirilebilir. Tomografi incelemesi sonucu burun içinde sinüzit, polip, burun eti konka büyümesi, deviasyon ve benzeri ek burun içi hastalıklar da tespit edilirse aynı seansta önceden konuşularak halledilmelidir. Burun bir bütündür!

Tabiri caiz ise ucundan azcık, tek dikişle halledilebilen, kaldırılabilen, minimal bir burun operasyonu söz konusu değildir! Burun operasyonları asla küçümsenemez. Burun bir bütündür, içi ayrı, dışı ayrı değildir. Ya açılıcaksa tüm burun içi – dışı aynı seansta açılmalı ve her sorunlu alan düzeltilmeli veya hiç dokunulmamalıdır. Aksi halde bizler için altın değerinde, yapılandırmalı burun estetiği için kullanılan kıkırdak kayıpları olmakta, bu da operasyonu daha da zorlu ve karmaşık bir hale getirmektedir. Eğer hasta burun içi ve dışının aynı seansta yapılması konusunda kararsızsa, mental olarak olgunlaşması için beklenmelidir. Burun estetiği operasyonları acil değildir, isteğe bağlı operasyonlardır. Beklemek hem hastaya hem de bizlere daha hazırlıklı, olgun bir atmosfer sağlar ki bence bu da başarı için kilit öneme haizdir. Kesinlikle “kolay, çok kolay, aman canım ne var tarzında” bir burun estetiği operasyonu yoktur. Bu bilinç ile hareket edip, her operasyona titizlikle hazırlanmak, gerekli özeni göstermek gereklidir. Her hastanın ihtiyacı olan burun operasyonu çeşidi farklıdır, vücutta başka hiçbir operasyon burun operasyonlarına benzemez, belki de bu yüzden burun estetiği operasyonlarını oldukça büyülü, çarpıcı ve nefes kesici olarak bulmaktayım. Teknik ve tıbbi açıdan her hekimin bilgisi, el yeteneği, zihinsel görüşü ve burnu yorumlama kabiliyeti farklıdır. Bu durumu, her ressamın standart resim eğitiminden geçip kendi dünya görüşü ve yetenekleri doğrultusunda farklı tualler, resimler yapmasına benzetmekteyim. Hiçbir ressam veya heykeltıraş tıpatıp aynı yapıtı ortaya koymamaktadır. Her hekim kendi imzasını buruna atmaktadır.

Operasyondan bir 6 veya 8 saat öncesinde aç kalınmalıdır. Alkol ve sigara tüketimi 1 hafta öncesinden kesilmelidir. Operasyondan sonra da birkaç hafta boyunca tüketilmemelidir. Sigara özellikle doku iyileşmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Kan sulandırıcı aspirin türevi ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Süreç

Burun estetiği sadece ameliyat öncesi ve ameliyat ile biten bir süreç değildir. Kanımca esas süreç ameliyat sonrasında başlar. Beklentiler, sıkıntılar, dokusal yapısal değişikler devreye girer. Sonrası süreci erken, orta dönem, orta-geç ve uzun-geç dönem olarak 4 bölüme ayırmaktayım. Erken dönem ilk on gün, orta dönem on gün 2 ay, orta-geç dönem 2 ay 1 yıl ve uzun-geç dönem ise 1 yıldan sonrayı kapsar. Her dönemde hem hasta psikolojisi hem de burun şekli değişmektedir. Erken ilk 10 günlük dönem doku şişlikleri, göz çevresinde morarmalar ve burun tıkanıkları ile başlar. Görüntü olarak moral bozucu bu dönemin birinci haftasında dikişler, flasterler, plastik alçılar alındığında hasta şiş ve ödemli bir burun ile karşılaşır. Ana hatları ile düzgündür ancak hastanın burunu açılır açılmaz hemen değerlendirmesi genelde güçtür ve beklentisi ilk açıldığında tüm ödem, morluk ve şişliklerin tamamen geçmiş olduğu pırıl pırıl bir burundur. Ancak gerçekler farklıdır. Onuncu günden sonra orta dönemde özellikle 3. haftanın sonuna doğru her hafta ödem, şişlikler ve morluklar giderek kaybolur.

Birinci ay ile 2. ay arasında burun şişliklerinin %80’i inmiş olur. Bu dönemde hasta burnunun yeni şekline alışmaya başlar ve hastanın morali yerine gelir. İkinci aydan sonra inme sürecini çok fark edilemez fakat 1 yıl boyunca devam eder. Dijital fotoğraflara baktığında ikinci ile altıncı ay, altıncı ay ile birinci yıl arasındaki değişiklikler mevcuttur. Altıncı aydan sonra burun alt yarısı ve burun ucu şekillenmesi kendisini gösterir. Cilt birinci yılda tamamen oturur. Belirgin bir sorun 6. ayda aşikâr olur ve düzeltilme işlemi yapılmasına karar verilebilir. Altıncı aydan önce herhangi bir düzeltme işlemine karar vermek doğru olmaz. Birinci yıldan sonra uzun-geç dönem başlar. Aslında bu süreç ömür boyu cilt ile altındaki yeni oluşturulan kemik ve kıkırdak çatı arasındaki daimi bir savaştır. Cildin altındakilerini ezme ve büzme güçleri devamlı devrededir.

Cilt altındaki en ufak bir zayıflığı affetmez. Ezerek cezasını keser. Bu yüzden yapılandırmalı burun estetiği felsefesi son derece önem kazanır. Unutmayınız ki bir ömür boyu güçlü bir şekilde ayakta kalan, doğal, kişilikli ve elegan bir burun yaratma ana hedefimizdir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.