Şunun için etiket arşivi: estetik

 

Rinoplasti, burunun şeklini değiştirmeye yönelik uygulanan bir cerrahı işlemdir. Burnumuz yüzümüzün orta kısmında yer aldığı için eğrilikleri ve düzensizlikleri en sık göze batan organdır. Burunla ilgili problemler kişiden kişiye çok farklıdır ve genellikle kişiye ve yüz yapısına özeldir. Her burun yapısı ve yüz yapısının farklı olmasından dolayı rinoplasti (burun estetiği) ameliyatı da kişiye ve yüze özel tasarlanarak yapılmalıdır. Burundaki şekil bozukluğu ailesel, travma sonrası veya geçirilmiş bir operasyona bağlı olabilir. Burun estetiği ameliyatı planlanırken neler yapılabilir? Rinoplasti için baş vurun hastalara öncelikle ayrıntılı bir burun içi muayenesi yapılarak nefes alma ile ilgili problemler olup olmadığı saptanır. Sonrasında hastalarımızın burun yapıları değişik açılardan resimlendirilir ve bu resimler üzerinden estetik problemler konuşularak estetik kaygıların en aza indirilmesi sağlanır. Rinoplasti genellikle genel anestezi altında uygulandığı için operasyona uygunluk açısından rutin tetkikler yapılarak değerlendirilir. Burun estetiği ameliyatı hangi yöntemlerle yapılır? Rinoplasti ile burnunuzdaki probleme göre yapılacak müdahale ve teknik size özel olarak uygulanır. Genel olarak kullanılan açık ( burun ucuna yaklaşık 1 cm lik kesi yapılarak) ve kapalı ( burun dışına kesi yapılmadan, burun içinde saklanan kesilerle) teknik dediğimiz iki teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerin birbirlerine göre avantajları bulunmakla birlikte önemli olan sizin burnunuzdaki problemi en iyi şekilde çözmek için doktorunuzun size önereceği yöntemdir. Rinoplasti İle burnumuzda hangi değişiklikler yapılabilir? Burun ucunun şekli değiştirilebilir, düşük bir burun ucu yükseltilebilir, çok yüksek ve sivri duran bir burun ucu alçaltılabilir. Geniş durun bir burun ucu daraltılabilir veya dar bir burun ucu genişletilebilir. Hump (kemer) olarak tabir edilen burun sırtının şekli değiştirilebilir, yüksek bir burun sırtı törpülenerek düşürülebilir veya düşük bir burun sırtı, kendi kıkırdak dokunuzdan hazırlanan greftler ile yükseltilebilir. Geniş olan burun delikleri, burun kanatlarının altından alınacak bir miktar cilt dokusu ile daraltılabilir ve yüzünüzle uyumlu hale getirilebilir. Eğri olan bir burun yapısı, burun kemiğinin tekrar serbestleştirilmesi ve kıkırdak greft destekleri ile tekrar ortalanarak estetik sınırlara getirilir. Uzun bir burun yapısı buna neden olan kıkırdak ve kemik yapıları yeniden düzenlenerek kısaltılabilir veya kısa bir burun kıkırdak greftler ile desteklenerek uzatılabilir. Tüm rinoplastiler kozmetik nedenlerle yapılmaz. Rinoplasti ile septoplasti ve alt konka radyofrekansı işlemlerini aynı ameliyatta birleştirerek ayrıca burun tıkanıklıklarına neden olan ve solunun zorluğu oluşturan burundaki kemik eğrilikleri, et büyümesi ve horlamaya neden olan tıkanıklıklarda düzeltilebilir. Revizyon burun estetiği ameliyatı nedir? Revizyon rinoplasti, daha önce rinoplasti olmuş hastalara uygulanan düzeltici veya tamamlayıcı ameliyatlardır. İlk ameliyatlarda genellikle hastaların burun içindeki septal kıkırdakları kullanıldığı için bu ameliyatlarda en önemli problem burnun onarımı için gerekli olan kıkırdak ihtiyacıdır. Bu kıkırdak ihtiyacı burun içindeki septal kıkırdaktan karşılanamayacak düzeyde ise kıkırdak ihtiyacı auriküler (kulak) kıkırdaktan veya kostal (kaburga) kıkırdaktan karşılanır. Aurikuler kıkırdak elde etmek için kulağın arkasına yaklaşık 2-3 cm’ lik bir kesi yapılarak kulağın şeklini bozmayacak düzeyde kıkırdak alınır. Eğer kıkırdak ihtiyacı fazla ise kostal (kaburga) kıkırdağı kullanılır. Yaklaşık 2-3 cm lik bir kesi yapılarak kaburganın uç kısmından kıkırdak doku alınarak burunun tekrar yapılandırılmasında kullanılır. Burun estetiği ameliyatı sonrası nelere dikkat etmem gerekir? Ameliyat sonrası genellikle burun içine, içinde hava yolu bulunan ve nefes almanızı sağlayan nazal splint uygulanır, hem kanama riskini azaltır hem de burun içindeki yeniden yapılandırılan kemik yapıyı desteklediği için iyileşmeyi hızlandırır. Doktorunuzun kararına bağlı olarak ortalama 2-7 gün arasında alınır. Yeniden şekillendiren burun şeklini desteklemesi için burun sırtına aleminyum veya termal splintler uygulanır ve yaklaşık 1. hafta alınır. Alçıdan sonra burun sırtı bantlarla desteklenerek yaklaşık 7-10 gün arasında tutulur. Açık teknikle yapılan rinoplastilerde ön kısıma atılan dikişler yaklaşık 7. gün alçı ile birlikte alınır. Ameliyat sonrası yaklaşık 48 saat göz etrafına buz uygulaması, Bir saat te ortalama 20-30 dk şeklinde uygulanır. Göz etrafındaki şişlik ve morluk 1. Hafta sonunda çoğunlukla geçmiş olur ancak bu süre 2 haftaya kadarda uzayabilmektedir. Hastaların yaklaşık 15 gün sonra ameliyat oldukları çok anlaşılmayacak kadar şişlikleri olmaktadır. İyileşme yaklaşık 1 yıla kadar devam etmektedir. Ameliyat sonrasında burun bölgesinin travmadan uzak tutulmasi, yaklasik 3 hafta ağır şeyler kaldırılması gerekli. Morluklar geçene kadar güneş ışığından korunmak ve mutlaka güneş kremi kullanmak gerekli. Yaklaşık 8 hafta güneş gözlüğü kullanılmamalıdır. Gün içinde sırt destekli olarak oturur pozisyon tercih edilmeli, Geceleri yatarkan yüksek yastıkla ve özellikle sırtüstü yatılmalı , yatılan odanın serin olmasına ve nem düzeyinin korunmasına dikkat edilmesi gereklidir.

varmı nefes

uyku apne hastaları direksiyon başında uyuyabilirler !!!

burun sorunları farkında olmadığınız, ancak uyku kalitesi nedeniyle pek çok sistemik hastalığın tetikleyici nedenleridir.!!!!!

Devamını Oku

Devamını Oku

Çoçuklar erişkinlere oranla ameliyatı cok daha iyi tolere ederler

Çocuklar SAĞLIKLI iken   uykuda nefes sorunu yaşamazlar. yani melek gibi uyurlar.   SADECE Hasta oldukları zaman sıkıntı yaşamaları doğaldır. AĞIZ AÇIK UYUYAN ve/veya HORLAYAN  çocuklarda MUTLAKA bir üst solunum yolu problemi vardır .  sağlıklı uyuyamayan  BU TİP ÇOCUKLAR   genelde allerji vb  tanılar  konarak  doktorlar  tarafından uzun sürelerle tedavi edilmekte ve değişmeyen uyuma şekli aile tarafından kanıksanmakta ,ANORMAL  olduğu göz ardı edilmektedir .

Bu süre içinde çene ve yüz tipi  değişmekte diş yapısı bozulabilmekte , işitme kaybı,  büyüme gelişme gerilikleri yetersiz oksijen alımına bağlı okul başarısızları vb sorunlara  neden olabilmektedir .

ASIL SORUN  çok büyük olasılıkla  GENİZ ETİ VE BADEMCİKLERDİR . AKILCI OLAN VE YAPILMASI GEREKEN çocuğun KBB UZMANI tarafından  değerlendirilmesidir .

AMELİYAT ÖNERİSİ ailenin duymak istemediği seçenek olmakla birlikte, ebeveyn  olarak AĞIZ AÇIK UYUMA VE HORLAMAYI NORMAL KABUL ETMEK  ve çocuğu yıllarca bu durumda tutmak  büyük bir hatadır.  bu tip çocuklar bilimsel araştırmalara göre  ileri yaşlarda uyku apne hastaları olacaktır .

Bademciklerin genel yapısı

Bademcik (Tonsil) ve geniz eti (Adenoid) olarak isimlendirilen dokular lenfoid hücrelerden oluşmuştur. Yeni doğanda anneden geçen immünglobulinler nedeniyle küçüktürler. 4-5 yaşlarda daha sık olmak üzere enfeksiyonlara bağlı olarak büyürler. İleri yaşlarda küçülme eğilimi gösterirler.

Geniz etinin ve/veya bademciklerin  büyük olması burundan solunuma engel oluşturur. Ayrıca kulak ve sinüslerin boşalımını bozarak değişik boyutta problemlere yol açarlar. Bu çocuklarda işitme kayıpları, horlama, ağızdan soluma, gece öksürükleri, burun akıntıları gözlenmektedir. Kronik geniz eti iltihapları veya büyümeleri ortodontik bozukluklar, yüz gelişiminde bozukluklar ve konuşma bozukluğuna yol açabilmektedir. Bademcik dokusunun sinirleri de boğaz ve kulağı uyaran sinirler ortak olduğu için gerek bademcik iltihaplarında gerekse ameliyat sonrası dönemde kulağa vuran ağrılar gözlenebilmektedir. Geniz eti ve bademcik dokuları en sık olarak 4 ile 10 yaş arasında aktif olup ergenlikle beraber boyut ve fonksiyon olarak gerilemektedirler.Ancak çok iri bademciklerin gerileme şansı yoktur.

Bademciklerin ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

Bademcik ve geniz eti büyümeleri üst solunum yolunu daraltacak boyuta ulaştığında horlama ve apne dediğimiz uykuda nefessiz kalma gibi ciddi sorunlar başlatır. Bu durumlarda bir KBB uzmanı ile görüşülmesinde yarar vardır.Romatizmal ateş olarak bilinen hastalık A grubu beta hemolitik streptokoklara karşı oluşturulan antikorların yol açtığı bir komplikasyondur. Kalp kapakçıklarında bozukluklara yol açabilmektedir.Bademcik ameliyatları çocuklarda sıklıkla uyku apnesi nedeni ile yapılırken erişkinlerde ise en sık neden tekrarlayan bademcik iltihaplarıdır. Genel olarak bademcik ameliyatının gerekebildiği durumlar:

 • Uyku apnesi sendromu ( nefesini tutma )
 • Ağız açık uyuma ve/veya horlama sorununa neden olması
 • İri bademcikler ( kissing tonsil)
 • Febril nöbetlere neden olan bademcik iltihapları
 • Sık bademcik iltihapları ( son 1 yılda 7 atak, son 2 yılda üst üste yılda 5 atak, son 3 yılda yılda 3 tonsillit atağı)
 • Antimikrobiyal tedaviye dirençli kronik tonsillit
 • Tedaviye dirençli ağız kokusu ve boğaz ağrısı ile ilişkili bademcik taşları
 • Peritonsiller abseler
 • Bademcik büyümesine bağlı yutma bozukluklarıolarak
 • Hava yolu tıkanıklığına bağlı gelişen kalp komplikasyonları
 • Kanser şüphesi
 • Hemorajik tonsillit

Çocuk gelişimi, immün sistem gelişimi, ve ameliyat sonrası bakım gibi nedenlerden ötürü bademcik ameliyatı sıklıkla 3 yaşından sonra önerilmektedir. Ancak gerekli koşullarda bu müdahelelerin daha önce de uygulanabileceği unutulmamalıdır.

Bademcik ve geniz eti ameliyatları KBB kliniklerinde sık uygulanmaktadır. İlaç tedavisinden fayda görülmediğinde cerrahi olarak bunların çıkartılmasına baş vurulmaktadır. Bu ameliyata karar vermek için kullanılan iki kriter vardır.Kesin ve göreceli olarak ameliyatın gerekliliği belirlenir.Kesin ameliyatı gerektiren durumlar: Üst solunum yolunun bademcik ve geniz eti büyüklüğüne bağlı olarak tıkanması Bademcik etrafında abse (Peritonsiller abse) Kötü huylu tümör şüphesi Çene yapısını bozan geniz eti ve bademcik büyümeleri. Göreceli kriterlerin en başında sık tekrar eden bademcik enfeksiyonları gelmektedir. Bademcik ameliyatlarının %40’ı bu nedenle yapılmaktadır. Son bir yılda 7 defa veya son iki yılda yıl başına 5’şer defa veya son üç yılda yıl başına 3 ‘er defa yada daha sık ateşli bademcik iltihaplanması geçirilmesi Difteri (Kuş palazı) mikrobu taşıyıcıları Kalp kapak bozukluğu olan kişiler. Bademcik ve geniz eti iltihaplanmasına bağlı olarak sık orta kulak iltihabı geçirilmesi.Bu gibi durumlarda kronik bademcik iltihaplanması olarak adlandırılır. Çözümünde cerrahi tedavisi önerilir, planlanır.

Geniz eti ve bademcik ameliyatının yaş sınırı, riskleri nelerdir, ameliyat sonrası sık hasta olunur mu?

Hasta nefes alma da sıkıntı yaşıyorsa ameliyata yaş sınırı getirilmez. Kanama gibi cerrahi komplikasyonlar çok azdır. Cerrahi ve anestezi Riski 1/15000 kadardır. Ameliyatı sonrası bağışıklık sorunu görülmez. Bademcik ameliyatından sonra vücudun savunma sistemi ile ilgili bir çok bilimsel çalışma yapılmış ancak net bir sonuç elde edilmemiştir. Bademcik ameliyatından sonra daha kolay farenjit olunduğu yolunda bir inanış vardır. Bademciği alınmış yada alınmamış insanlarda farenjit görülme oranı aynı sıklıktadır. Bademciklerin alınması farenjit olma oranını artırmamaktadır.Hastaların çoğunda gelişim düzelir ve hastalık sayısı azalır.

Çocuğumun işitmesinde  sorun var….

Televizyonu yakın seyretme , bi kaç kez tekrarlatma gibi nedenlerle genelde ailelerin hissetiği işitme sorunu bazen öğretmenler tarafından da farkedilebilir . Bir çocukta işitme sorunlarının başlaması artık ameliyat için zaman kaybedildiğini gösteren en açık uyarıdır…. Hala ameliyatsız çözüm aramaya çalışmak uzun vadede kalıcı işitme kayıplarına neden olabilir ve ameliyat yapılsa bile bu tip işitme kayıplarında geriye dönüş olmamaktadır .

Çocuğumun burnundan devamlı sarı-yeşil akıntı geliyor ve tedaviye direnç gösteriyor…

İlk incelenmesi gereken bölge burun ve geniz etidir. Kan tahlili, alerji tetkikleri ve kültür alınması gerekebilir. Kültürün endoskopi altında sinüs ağızlarından alınmalıdır.

Çocuğumun gündüzleri nefesi normal ancak geceleri şiddetli horlamaları oluyor…

İlk bakılması gereken bölge genizdir. Bu bölgenin mutlaka görüntülenmesi gerekir. İdeal muayene bir KBB uzmanı tarafından endoskopi ile geniz eti varlığının ve burun içerisinin incelenmesidir.

Çocuğum iştahsız, gelişimi yavaş, boğazı sık hastalanıyor, bazen kötü bir koku geliyor.

Bu tanım tam olarak kronik bademcik enfeksiyonuna uymaktadır. Sık geçirilen enfeksiyonlarla bademcik girintilerinin arasında gıda ve bakteri artıkları birikir. Boyunda lenf bezeleri büyür ve uzun süre böyle kalır. Çok sık ilaç kullanılıyorsa, çocuğun okul başarısı ve gelişimi olumsuz yönde etkileniyorsa bademcik ameliyatı gündeme gelir.

Çocuğum çok sık hastalandığı için çeşitli testler yapıldı ve neticede ‘BETA’ denilen bir mikroorganizma olduğu söylendi ne yapabilirim ?

Beta; streptokok grubu bir bakteridir. Yaygın antibiyotik kullanımıyla böbrek, kalp sorunları ve romatizma gibi etkileri çok azalmıştır. Çocuklar ve gençlerde, en fazla kış ve ilkbaharda karşılaşılır. Kalabalık ortamlarda kolay bulaşır. Boğaz ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı görülür. Orta kulak iltihabı, sinüzit gibi ikincil hastalıklar olmazsa 3-5 gün içinde düzelir. Bademciklerin üzerinde sarı kabuklanmalar vardır. Boyun da bezeler görülebilir. Tedavi doktor kontrolünde antibiyotik verilmesi ve gerekiyorsa bademcik ameliyatı yapılması şeklindedir.

Devamını Oku

Şunun için etiket arşivi: estetik