,

Kansız bademcik ameliyatı (termal welding )

Bademcik ameliyatı kabusunuz olmasın!

Bademcik ameliyatı teknik olarak basit gibi gözüken, fakat büyük ameliyat ciddiyetiyle hazırlık yapılması gereken bir cerrahi müdahaledir. Bademcik ameliyatının en önemli riski ise kanamadır. Çevre dokuları zedelenmeksizin kısa sürede yapılan “Thermal welding” yöntemi yani ısıyla yapılan bademcik ameliyatlarında hiç kanama olmuyor, ameliyat sonrası ağrı ise çok az görülüyor.

Bu nedenle artık bu yöntemi tercih ediyorum .

Artık bademcik ameliyatlarında uygulanan Termal Welding adlı yöntemle hem ameliyat süresi kısalıyor hem de hasta ve doktor açısından daha konforlu bir operasyon gerçekleşiyor.

Klasik bademcik ameliyatı genel anestezi altında, bademciklerin, kapsülüyle birlikte disseksiyon yöntemi ile çıkarılması şeklindedir. Bademcikler kan dolaşımı fazla olan dokulardır. Bu yüzden klasik yöntemlerle yapılan ameliyatlarda  ameliyat sırasında ve sonrasında kanama,bu yöntemde dikiş yada koter kullanılmasına bağlı iyileşmede ve günlük hayata dönmede gecikme gibi bazı problemlerle karşılaşılabilmektedir.Günümüzde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çıkabilecek sorunları en aza indirgeme ve ,hasta konforunu artırmaya yönelik teknolojık aletler geliştirilmektedir ve bademcik ameliyatlarında kullanılan   thermal welding de   bu yöntemlerden en güncel olanıdır.

Thermal welding,proteinlerin denatüre olmasıyla doku kaynaşması yaparak operasyon anında hem dokuyu yatağından çıkaran hemde kanamayı durduran ve bu işlemleri yaparken dokuya zarar vermeyen   bir yöntemdir Operasyon anında tek bir aletle çalışılır ve dikişsiz bir tekniktir ve genellikle koter kullanılmasına da gerek olmaz..Tüm bu nedenlerle ameliyat süresi oldukça kısadır,ameliyat anında kanama çok azdır ve sonrasında da dokuya zarar verilmeden ameliyat gerçekleştirildiği için diğer yöntemlere göre iyileşme çok daha hızlıdır  ve dolayısıyla  ağrı da  çok daha az olmaktadır.

Bu yöntem ameliyat esnasında kanamayı azalttığı için, ameliyat süresi   ve anestezi süresini önemli ölçüde kısaltmaktadır.. Thermal vvelding, ameliyat esnasında önemli ölçüde rahatlık sağlarken ameliyat sonrası dönemde kanama riskini de azaltarak ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları azaltmaktadır.

Sonuç olarak  thermal welding yöntemi, ameliyat sonrası dönemde hastanın toleransını artırırken önemli derecede konfor sağlar. Thermal welding; etkin, kolay ve tolere edilebilir  bir tonsillektomi tekniğidir.