,

Kbb ve laser

Kulak Burun Boğazda Lazer

Tıbbi yada cerrahi amaçlarla kullanılan lazerlerin geçmişi aslında çok da yeni değildir. KBB’ de lazer kullanımı 1970’lerde başlamıştır. Yıllar içerisinde yeni lazer çeşitleri geliştirilmiş, kullanım alanları da daha iyi belirlenmiştir. Fizik ve uygulama özelliklerine göre çok değişik lazerler mevcuttur. Kulak burun boğaz hastalıklarında en sık kullanılan lazerler CO2 (karbondioksit), KTP, Ho:YAG (holmiyum), Nd:YAG(neodiyum) gibi lazerlerdir. Her birinin değişik fizik özellikleri vardır ve bu özellikler kullanım alanlarına göre tercih edileni belirler. Örneğin CO2 lazer daha çok bazı ses teli hastalıklarında ve basit horlama cerrahisinde kullanılırken KTP, Ho:YAG ve Nd:YAG lazerler burun tıkanıklığına yol açan konkaların cerrahisinde daha fazla tercih edilmektedir .Göz yaşı kanalı tıkanıklığı cerrahisinde de Ho:YAG lazerin üstünlüğü belirgindir. Zaman zaman basında lazer cerrahileri mucize gibi tanıtılmakta yada tam tersi olarak kötülenmektedir. Oysa görüldüğü gibi bir tek lazer ve/veya bir tek hastalık ve uygulama söz konusu değildir ki genel bir sonuç verilebilsin. Konu ne yazık ki bir rekabet stratejisi haline dönüştürüldüğü için lazer iyi yada lazer kötü şeklinde pozitif bilim anlayışına aykırı genel yorumlar bile yapılabilmektedir.

Özetlemek gerekirse aslında lazer sadece bir araçtır. İyi seçilmiş hasta ve hastalık durumlarında ve uygun lazerin kulanılması halinde, konu ile ilgili eğitim ve deneyimi bulunan uzmanların elinde başarılı sonuçlar veren sıradan bir araç.

Kulak burun boğaz sahasındaki kullanımı  son yıllarda  sınırlı ve seçilmiş vakalar dışında oldukça nadirdir.